Погрижете се за своето личностно развитие

Вашата инвестиция в себе си, инвестиция в проявлението на това, което искате да постигнете.

Какво представлява персоналният коучинг?

Коучингът се превръща в един от водещите инструменти, който УСПЕШНИТЕ хора използват, за да водят пълноценен живот и да постигат резултатите, които желаят. Чрез ежеседмични коучинг сесии, които продължават от 1 до 2 часа, клиентите откриват какво е най-важно за тях и започват да насочват мислите, действията и думите си към постигане на тези цели и житейстката си визия. За да водите пълноценен живот е необходимо да знаете къде сте в момента, къде искате да отидете и трябва да имате желанието и готовността да извървите разстоянието между тези две точки. Вашият ангажимент към Вашият собствен жrвот ще Ви даде достъп до един балансиран живот, изпълнен с радост, енергия, финансово богатство, фокус и практически действия във всички сфери от живота.

В началото на 21 век, коучингът е втората по ръст индустрия в света след Информационните технологии. Проучвания в областта доказват, че комбинацията коучинг и обучения прави инвестицията в човешките ресурси  изключително ефективна и рентабилна.

Предимства на коучинга

 • Доказан метод за развитие на личния Ви потенциал.
 • Бърз напредък към целите Ви.
 • Повишена мотивация, яснота и фокус.
 • Намиране на иновативни решения.
 • Подобряване на всички сфери в живота Ви.
 • Самоосъзнаване, личностно развитие и удовлетворение.
 • Създава ново качество на живот.
 • Резултати от всяка сесия. 

Как да стартираме безплатно нашето пътешествие?

Безплатната сесия е опознавателна, а в нея в рамките на 30 минути ще поговорим за:

 • Вас – нуждата, казусът, въпросите, които Ви вълнуват и на които търсите отговор, целите, които искате да постигнете, Вашите мечти и надежди
 • Мен – коя съм аз, в какво вярвам, към какво се стремя, моите компетенции и предпочитания
 • За процеса на коучинга – как протича, времетраене, регулярност

ЦЕЛТА на тази първа опознавателна сесия е да усетим дали между нас ще се получи химия, дали ще се зароди доверие, защото доверието е от ключово значение за нашата работа.

И ако това се получи, ще споделим радостта на процеса заедно и ще се отправим на едно вълнуващо пътуване с гарантирани трайни резултати!

Оттам нататък следва:

 • Подписване на договор;
 • Попълване на задължителен набор от тестове, които ще оформят Вашия профил и ще ни дадат допълниелни опорни точки, върху които да работим.
 • Изготвяне на План за Учене и Развитие – целта му е да систематизирате целите и предизвикателствата по които искате да работите, да проследява напредъка, да държи вниманието Ви фокусирано, да отчита резултатите и да даде ясна представа за възвращаемостта на инвестицията
 • Начало на процеса
 • Последна сесия за отчитане на резултатите и отпразнуване на промяната

Провеждане на сесия

Една коучинг сесия протича приблизително един час. 

Оптимално е сесиите да се провеждат веднъж седмично.

Статистиката показва, че за да се наблюдава реален резултат минималната продължителност на коучинг процесът е 3 месеца. За всяка трайна промяна на поведенчески и мисловни процеси се изисква време.

Поради тази причина предпочитам да работя с пакети, а не еднократно. Единствено при дългосрочни взаимоотношения мога да гарантирам трайни резултати. Коучингът е партньорство – силно и основано на доверие и разбиране!

Какво включва Power Coaching® методът, който прилагам?

Mind-Kinetics®

Науката, която разширява съзнанието и дава възможност на клиента да достигне до нови идеи и да предприеме действия за трайна позитивна промяна.

PCMK™ (Power Coaching with Mind Kinetics®)

Коучинг за напреднали – лесен за приложение, мек като подход, но дълбок и траен. Това е първата програма, призната от Международния Коучинг Институт (ICF), като „Инструмент за задълбочено личностно и професионално развитие” (2008).

PCMK™ инструментите развиват цялостния потенциал на нашия мозък.

Power Коучингът се отличава с дълбочина, до която се достига в процеса на работа. Над 25 години изследвания и приложение в практиката показват, че в 100% от сесиите, Клиента постига желания резултат. Коучинг мисията на PCMK е цялостният подход – работа с Клиента на емоционално, интелектуално, физическо и духовно ниво.

Менторство

споделяне на знания и мъдрост. Вградено в процеса на Power Coaching, менторството е етап от планирането, което се осъществява в последните 5 минути от коучинг сесията. Тук коучът изследва с клиента възможните варианти за действие, включително споделянето на опит, идеи и инструменти, които коучът е придобил през годините практика.

PCMK™ и всички коучинг програми имат престижните лицензи и акредитация от двете най-силни коучинг институции в Света IIC&M и ICF.

Звучи интересно?
Разгледайте моя блог