Програми за организационно развитие

Хората и техните емоционални и ментални нагласи са определящи за успеха на компанията. Като организационен психолог, консултант и треньор работя с личността и нейното място в екипа.

Коучингът е част от моето портфолио, защото вярвам, че като допълнение към обученията, води до трайни резултати и интегриране на новите знания и компетенции на практика.

Независимият експертен поглед и подкрепа са важни за развитието на бизнеса. Чрез бизнес консултирането можете да откриете нови креативни подходи и решения за растеж.

На стратегическо ниво се ангажирам с проекти за промяна на организационната култура и управление на промяната.

КОМУНИКАЦИЯ

Създайте една по-спокойна и благоприятна среда!

РАЗВИТИЕ

Осигурете възможности за развитие и промяна на своите служители!

ЦЕЛ

Бъдете сигурни в избраната цел!

ЦЕННОСТИ

Изградете автентични отношения и лидерство на основата на силни ценности!

Ралица Христова –
Организационен психолог, личен и корпоративен коуч, ментор и треньор

Любопитна и непрекъснато търсеща

Обичам предизвикателствата и откриването на нови пътища, но най-вече съм вдъхновител на промяната. Прилагам коучинг като самостоятелна услуга и в екип, както и в подкрепа на други дейности в по-мащабни проекти. Провеждам обучения по коучинг и коучинг умения в бизнес среда. Грижа се за хората в организацията и техните емоционални нагласи и отношения. Давам своя принос за изграждане на подкрепяща организационна култура. Мотивирам и стимулирам лидерите и екипите в тяхното развитие и растеж.

Преподавател в дипломната програма по коучинг към Ноубъл Манхатън Коучинг България. Научете повече за програмата и как да станете коуч тук.

Програми за личностно развитие

Мислили ли сте някога за това, кое наистина Ви прави щастливи и как бихте искали да изживеете живота си? Груповите програми и индивидуалните коучинг сесии могат да Ви помогне да направите тази промяна сега!

0 +
ГОДИНИ ОПИТ
0 +
ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Отзиви от клиенти

Адрес

гр. Варна, ул. Радко Димитриев 7

Социални медии