Rallie Christova – Organizational psychologist, life and corporate coach, mentor and trainer

WEB_BF1_6261-Edit

My name is Rallie Christova. I am an organizational psychologist, accredited Master coach IAPC&M, certified emotional intelligence expert, mentor and trainer.

I have a bachelor’s degree in International Economic Relations at the Economic University, Varna and Corporate Management at Open University, London. 10 years I successfully managed our family ship management group of companies. I have the Practitioner Coach Diploma и Executive and Corporate Coach Dipoma of Noble Manhattan Coaching Ltd., graduated the programs of Coaching and Leadership International (CLI), Canada – Associate Group and Executive Power Coach. I have been accredited by the International Authority for Professional Coaching and Mentoring .

A curious and searching person, I handle many roles and positions. Challenges and new ways make my life colorful and exciting. This is why I refer to coaching as an inspiration to change.  

I apply coaching individually and in teams, also as a supporting model in bigger projects. I deliver coaching trainings for managers and leaders.

Four are the personal development programs that I created – The Success Behind my Fears, Searching a Purpose, Communication Alphabet and Self-Love. I help my client to get to know themselves, find a job that matches their personality and their true place in society.  

Organizational psychologist – attention to the personality in business is key to achieving steady results. My experience, tools and knowledge involve me in projects on building sustainable organizational culture, leadership skills, communication models and managing emotions and change.

Soft skills trainer – I believe that communication skills are the key to building a culture of understanding and respect. I train people find the right words, listen each other, help each other’s growth though constructive feedback, manage conflicts and their emotional responses, ask powerful questions, manage their time and develop their leadership skills. 

Emotional intelligence expert – behind every emotion we can find wisdom and important information. Emotions are multifaceted and powerful and can be managed. Through emotional intelligence we learn how to recognize and integrate the hidden wisdom to find balance and confidence.  I deliver corporate trainings on how to learn to manage our emotions and our reactions. 

As an emotional intelligence expert I also help my clients overcome losses and go through the stages of grieving consciously and with support. 

Lecturer, key-note speaker and trainer. I deliver lectures and trainings at international communities of coaching professionals. I participate as a lecturer and facilitator in different national and international conferences and forums covering topics like coaching, emotional intelligence, leadership and communication.  I run Masterclasses and Mastermind groups that focus on generating innovative ideas, finding decisions and achieving goals. 

Trainer in the Practitioner Coach Diploma Program of Noble Manhattan Coaching. Learn more about the program and how to become a magnificent coach here.

Coach and mentor of student coaches, as I am acquainted with the details of the profession and help my colleagues to find their strengths, overcome the roadblocks and develop their own coaching style. 

I have always had big ambitions and striving for learning and development. I believe in the life-long learning process and never for a moment stopped upgrading my qualifications and personal awareness. 

Change is my specialty.

My big dream is to contribute to building a value-based society of leaders and strong personalities, who create harmony and understanding.

MY MESSAGE

Find your own mastery and inspire the world with it!

Welcome to change!

0 +
YEARS OF EXPERIANCE

Projects

Международен проект за обучение в коучинг умения на преподаватели в Университети COACH2U
COACH4U е проект с огромна тежест, който се проведе едновеременно в 5 страни от Европа. Целта му беше да се запознаят преподавателите с основните постулати на коучинга, да придобият основни умения като слушане, ефективна комуникация, задаване на въпроси, даване на обратна връзка. Като продължение предсто създаването на прграма за прилагането на коучинг сред преподаватели и студенти.

В интерактивна среда преподавателите научиха за взаимовръзката мужду личното развитие и пълните аули. За първи път осъзнаха колко важна е грижата за себе си на физическо, емоционално, ментално и духовно ниво. Имаше смях и сълзи на осъзнаване, имаше игри, теория и много въпроси.

Като водещ коуч-треньор за България за мен беше огромна радост да съпроводя хората, които коват бъдещето в тяхната лична промяна, да наблюдавам техните моменти на размисъл и осъзнаване, да им партнирам в намирането на начини да обновим и съживим любовта и любознателността на българските студенти към знанието.

Предстои проектът да се разгърне в национален мащаб.

Общински проект “Калейдоскоп на общуването” съвместно с ЦДГ 1 “Маргаритка”
Проектът “Калейдоскоп на общуването” се осъществи съвместно с ЦДГ 1 “Маргаритка” през месец април 2013 година.

Целта му беше да се обучи учителският колектив на основни коучинг умения, които да прилагат в работата си като екип, работата с децата и родителите.

Направи се експеримент с двете първи групи на градината, където учителите разработиха програма основавана на принципите на коучинга и вече 2 години работят по нея. Установява се, че децата от тези групи изпреварват по успеваемост децата от 4та група.

Като продължение на проекта се създаде учителско-родителска група, където двете основни личности в живота на децата в ранна възраст – родител и учител си подадоха ръка и работиха заедно за изграждане на правила и общи ценности, по които да се възпитават децата.

Като водещ коуч-треньор за мен беше удивително да се докосна до креативния и пълен с въображение и идеи свят на детския учител. Осъзнах отговорността, която тази професия носи. Запознах се с техните трудности и препятствия. Имах възможността да ги въведа в процеса на самонаблюдение, слушане и задаване на въпроси. Имаше лични и професионални трансформации, които са силен стимул и пример за останалите участници.

Като непосредствено продължение на проекта “Калейдоскоп на общуването” се създаде родителско – учителски клуб “АЗБУКА НА ЦЕННОСТИТЕ”. Учителите подадоха ръка на родителите за съвместна работа по възпитаването на децата в живи и силни ценности.

Целта на клуба бе да създаде важна основа на учителския колектив за работа един с друг, в екип и работа с родителите. Цел бе и въвеждането на идеята за общи ценности на екипа в градината, на групите и общи правла за възпитанието на децата в градината и вкъщи.

0 +
HAPPY CUSTOMERS

My clients for me

Organizational Development

С настоящето писмо бих искала да изразя благодарността си към Ралица Христова,  с която съвместно работим по различни ключови за развитието на мениджмънт екипа на групата компании зад бранда Мебели Виденов.

За нас в Мебели Виденов,  Рали Христова е доверен партньор в проекти, свързани с организационна диагностика, обучение и развитие на екипи, индивидуален коучинг и вътрешна програма за определяне на корпоративните ни ценности.

Избрахме Рали Христова заради специфичните методи и техники на обучение, интерактивния характер, богатия опит в корпоративна среда и експертиза в управление на промяната и емоционална интелигентност.

Препоръчвам Рали Христова на всички, които искат да получат компетентността, високия професионализъм и индивидуалния подход към потребностите на своите клиенти.

– Анна Панчева – Директор ЧР – Мебели Виденов

Имах удоволствието да работя с Ралица като консултант на моя екип. В продължение на няколко седмици Ралица предостави ценни прозрения и насоки, които помогнаха за подобряване на ефективността и производителността на нашия екип. Всички сме изключително доволни от резултатите от времето, прекарано заедно, и силно препоръчваме Ралица като бизнес консултант.

В допълнение към експертните си познания в психологията на бизнес процесите, Ралица внесе нова перспектива и успя да идентифицира области за подобрение, които преди това не бяхме взели предвид.  За нас беше удоволствие да работим с толкова компетентен и опитен бизнес консултант и се надяваме да имаме възможност да работим с нея отново в бъдеще.

– Атанас Янев – Собственик и управител – Вера Италиана ЕООД

С огромно удоволствие и удовлетвореност потвърждавам, че Ралица Христова показа забележителни умения по време на проведените от нас индивидуални коучинг сесии и 360 градуса обратна връзка. Ралица подхожда с професионализъм към всеки индивидуален случай, съумява бързо да „напипа чувствителните зони“ и да работи върху тях елегантно и неуловимо за отсрещната страна. Резултатите са впечатляващи в посока трайна и желана промяна видна за обкръжението.

През последната година и половина с Ралица Христова работихме по няколко успешни проекта свързани с личностното развитие на мениджъри и лидери на високо и средно ниво в компанията. Рали пое с ентусиазъм най-сложните и комплексни проекти в Лимагрейн – България, които с лекота доведе до HAPPY END. Характерно за нея е, че ловко преодолява бариерите и бързо скъсява дистанцията без да навлиза в личното пространство.

В допълнение, Рали владее високо ниво на английски език, което я прави желан ПАРТНЬОР на всяка уважаваща себе си мултинационална компания, готова да добавя стойност чрез обучения и развитие на екипите.

Силно препоръчвам консултантските услуги на Ралица Христова, поддържайки тезата, че инвестирането в човешките ресурси в наши дни е едно от ефективните средства за диференциация и създаване на конкурентно предимство в свят наситен с взаимно заменяеми продукти.

Вярвам, че духът в компанията, културата и уменията ни да се адаптираме остават трудни за подражание и ключови за напредъка в динамично променящата се и изпълнена с предизвикателства обкръжаваща среда.

гр. София – 05.11.2020 г.

– Венета Мурзова – Мениджър за страната – Лимагрейн – клон България

Бих искала да споделя своята висока оценка и удовлетвореност за работата и професионализма на Ралица Христова.

С госпожа Христова работихме по проект „Комуникация в свят на различия“ – еднодневно обучение. Целта на обучение беше да се идентифицират проблеми и да се създадат нови умения за комуникация в работния процес.

Бях впечатлена от сериозната предварителна подготовка и подбраните казуси, взети като примери от опита на колегите, което допълнително привлече вниманието и интереса им. Подбраните упражнения бяха развлекателни, но в същото време даващи насоки за разрешаване на основните проблеми в ежедневната им работа.

Освен чисто професионалните ползи, като подобряване на комуникацията и разбирателството, определяне на причини за възникване на конфликтите и стратегии за справяне с тях, се постигна и създаване на екипен дух и ниво на дълбоко лично осъзнаване, което се отрази на качеството на работата и отношенията.

Препоръчвам Ралица Христова като треньор и бизнес коуч.

– Олга Братина – Управител – Инфопулс България ЕООД  Варна

Запознах се с Ралица Христова през октомври 2012 година. В този период от кариерното си развитие работих като експерт обучения и развитие на персонала в голяма международна компания, която беше сменила собствеността си няколко месеца по-рано.

Промените на работното място, различните изисквания от страна на новия собственик, голямото текучество на персонал, усещането за неудовлетвореност и бърнаут, които започнах да разпознавам, бяха причина да поискам експертен съвет от известен консултант по личностно развитие какво да предприема. След срещата ни и анализа на резултатите от попълнените личностни въпросници, той препоръча Ралица Христова като специалистът, който може да ми помогне в тази ситуация.

Срещнах се с Ралица и тази първа среща прерастна в едно дългосрочно партньорство, изградено на доверие, уважение, разбиране, подкрепа, високи лични постижения.

През 2012 г. коучингът почти не беше познат в България, но със своя изключителен професионализъм, задълбочени познания и експертиза, непрекъснато инвестиране в  обучения за усъвършенстване и личностно  развитие, Ралица стана моят личен коуч, когото съм препоръчала и препоръчвам на колеги, близки и партньори. Конфиденциалност, етика, емпатия, изслушване са личните й качества, които я отличават от голяма част от консултантите.

Промените и резултатите при мен не закъсняха – неувереността, ниската самооценка, страхът от промяна с много усилия, целеполагане и работа, с постоянство се трансформираха в самочувствие, спокойствие, увереност. Направих няколко важни промени в личния и професионалния си живот и в момента се чувствам удовлетворена. За мен коучингът се превърна в начин на живот.

Като заключение искам да кажа, че популярността на коучинга в България и налагането му като ефективен инструмент за развитие и постигане на дългосрочни цели се дължи на Ралица Христова и професионалистите като нея.

При необходимост от въпроси, може да се свържете с мен на телефон: +359 878 893378 или имейл: d.ivanova@agropolychim.bg

С уважение,

– Десислава Иванова – Експерт Подбор и обучения на персонала, Агрополихим АД

През втората половина на 2017 година проведохме обучение за развиване на базови коучинг умения за лидери и последвали след това 10 индивидуални коучинг сесии. Бях впечатлен от индивидуалния подход и адекватната методика. Работихме върху избор и прилагане на различни, съобразени с целите Лидерски инструменти и модели. Съществена необходимост не само за професионално , а и за лично израстване беше обратната връзка, представена перфектно от Ралица Христова. Всичко това ми помогна да науча много нови неща, да систематизирам успешни практики и да осъзная полезни модели и пътища за усъвършенстване на настоящите.

             Минахме през основите на коучинг процеса, ценности, необходими умения и методологии. Чудесно се получи систематизирането на бариерите за постигане на съответните цели. Възможността за професионален анализ и полезна гледна точка връзка на цялостната комуникация ми помогна да „прогледна“ в много аспекти.

Ралица Христова ме спечели с изключителна коректност и отзивчивост, персонално отношение и рационален подход. Впечатлен съм от личната всеотдайност и отговорност ,както при организирането , така и при провеждане на коучинг сесиите и изпълнение на самото обучение .

С огромно удоволствие препоръчвам Ралица Христова заради лоялността, коректността и изключителния професионализъм. 

– Ангел Ставрев – SalesManager – Holcim Bulgaria

С настоящата референция, бих искала да споделя своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на Ралица Христова.

В личен план се научих по-добре да се разбирам със себе си – да знам това, което искам дали го искам наистина. По-лесно преработвам и преодолявам стреса като вътрешно усещане.

В работен план  се научих да се разбирам с колегите, по-свободно да комуникирам с клиентите, по-лесно се получава това, което искам и „не тръгвам с рогата напред“, както преди.

Zlatina Gyleva – Co-owner of Remax Family Sofia

Първият ми контакт с Ралица Христова е от 2013 г., където я срещнах като преподавател в дипломния курс на Ноубъл Манхатън. Изключително деликатния й подход, отвореността към всякакъв вид въпроси, готовността за неформални срещи и професионални разговори ме спечелиха за дълго време напред.

Участието ми в нейния авторски курс „Успехът зад моите страхове“ беше съпроводено с много въодушевление, споделяне, себеразкриване, знание за коучинга и за работата на коуча, естествено и много съмнения в себе си.

Използваните от Ралица методи са разнообразни, но винаги с една цел: себепознанието и себеразкриването. Моделите за коучинг сесиите, които използва, се обогатяват непрекъснато. Впечатлена съм както от груповите коучинг сесии, така и от индивидуалните, които съм имала с нея. Всяка коучинг сесия с нея съм започвала с много задръжки, та дори подозрения, и съм завършвала с план. Възхищавам се на търпението й по време на коучинг сесии, на умението й да предразположи и насочи към решение.

Тя не престава да чете, да учи и да се развива в помощ на клиентите си. От нея имам списък с книги, материали, статии, за които тя е споделяла в нашите контакти. Отворена е да споделя своите търсения и нови знания, но също така и да признава незнание или да дискутира теми, подети от аудиторията.

Отдадеността на Ралица на коучинга увлича хората около нея в търсенето и намирането (на път, решение, себе си).

– Нина Попова – HR Manager

Човек с подход, отношение, изключителен професионалист, невероятен  ментор!
Вниква в дълбочина в проблемите на клиентите си и предлага адекватни решения за справянето с тях. Разработва ефективни стратегии за бърз растеж и устойчивост.
Обученията дават  стойност, разтърсват те.  Дава лесно приложими практически насоки на разбираем език. Много добронамерена и приятелски настроена, умее да мотивира хората да разгърнат своя потенциал като дава огромна добавена стойност.

– Екипът на Тръкпойнт ЕООД

Personal Development

Ралица Христова нарича себе си коуч на промяната. Това означава много. Защото, за да се случи промяната у човека, трябва постигнато ниво на себепознание и достатъчно силна мотивация.

Започнахме с една коучинг сесия и след тези няколко часа се почувствах изслушана и разбрана, както рядко ми се е случвало дори с най-близки хора. Ралица притежава вродени и обогатени от обученията и личния опит качества на коуч – емпатична, деликатна, вглъбена… Рали е до тебе през всяка крачка по дългия път. Посещавайки нейните групи, често общувам с нея. Понякога само ти задава въпрос, понякога ти казва едно изречение – и неизменно картината пред очите ти става на фокус. Винаги съм била целеустремена личност, но Рали ми откри изкуството да формулирам и следвам целта си. Резултатите надминаха очакванията ми!

Имам удоволствието да бъда до Ралица Христова и като партньор в групата за актьорски коучинг. Сработихме се много леко, разбираме се от половин дума – и работата всъщност се превръща във вдъхновено творчество и игра.

Благодарна съм, че тази среща се случи.

– Росица Бърдарска – Писател, преводач, редактор

Като човек и професионален коуч, Рали е някой, на когото можеш да се довериш безрезервно. И дори ако си уплашен и объркан, тя не се отказва, а уверено ти подава ръка. Нейната подкрепа и загриженост ти помагат да вървиш напред по своята пътека в живота.

– Светлана Дачева

Коучингът е нещо ново и различно. Имах възможността да се докосна до него чрез Рали. Благодаря ти, че ме провокира да действам и да отстоявам това, което желая. Благодаря ти, че толкова търпеливо изслушваш. Когато човек прави нещо с любов и желание, то си личи. Запази това в себе си, Рали!

– Йоана Дачева

Още след първата коучинг сесия разбрах, че съм намерила подходящият за мен коуч. Усещах, как с лекота общувахме и благодарение на подходящият подход и въпроси/техники, аз успях да си отговоря на много въпроси, проникнах дълбоко в същността на нещата. Бях си поставила измерима цел и три дни след нашата първа коучинг сесия, резултатът беше налице. Не само, че бях постигнала това, което исках, аз бях надминала своите очаквания и постигнах нещо, за което преди това не можех и да си помисля. Този успех е благодарение на ефективната работа и старанието, което положихме заедно с Рали по време на коучинг сесията и след това. Рали е един енергичен, позитивен, усмихнат и добър човек, което заедно с опита, знанията и уменията в коучинга я прави невероятен професионалист. Тя притежава харизма и владее магията в общуването, което е от изключително значение за клиента и успешното й представяне като коуч. Рали, пожелавам ти да останеш все така добронамерена, всеотдайна и успешна! Попътен вятър!

– Кремена Костадинова

Първият ми контакт с Ралица Христова е от 2013 г., където я срещнах като преподавател в дипломния курс на Ноубъл Манхатън. Изключително деликатния й подход, отвореността към всякакъв вид въпроси, готовността за неформални срещи и професионални разговори ме спечелиха за дълго време напред.

Участието ми в нейния авторски курс „Успехът зад моите страхове“ беше съпроводено с много въодушевление, споделяне, себеразкриване, знание за коучинга и за работата на коуча, естествено и много съмнения в себе си.

Използваните от Ралица методи са разнообразни, но винаги с една цел: себепознанието и себеразкриването. Моделите за коучинг сесиите, които използва, се обогатяват непрекъснато. Впечатлена съм както от груповите коучинг сесии, така и от индивидуалните, които съм имала с нея. Всяка коучинг сесия с нея съм започвала с много задръжки, та дори подозрения, и съм завършвала с план. Възхищавам се на търпението й по време на коучинг сесии, на умението й да предразположи и насочи към решение.

Тя не престава да чете, да учи и да се развива в помощ на клиентите си. От нея имам списък с книги, материали, статии, за които тя е споделяла в нашите контакти. Отворена е да споделя своите търсения и нови знания, но също така и да признава незнание или да дискутира теми, подети от аудиторията.

Отдадеността на Ралица на коучинга увлича хората около нея в търсенето и намирането (на път, решение, себе си).

– Нина Попова – HR Manager

Рали, моят невероятен коуч!

Ако трябва с 3 думи да опиша Рали, то те са – завладяваща, разбираща, мотивираща.

Минутите, часовете прекарани с нея бяха вълнуващи! Всеки път тя съумяваше да ме потопи в дълбока размисъл и да извади наяве неподозирани за мен качества, било то чрез кратки медитации, въпроси, тестове и други подобни техники. Успяваше да вникне и в най-съкровенното ми АЗ – често да ме разплаче, а после и утеши.

За времето прекарано в групата с Рали израстнах, опознах себе си, получих по-голяма увереност, осъзнах колко стойностен човек съм и започнах да ценя както  жената, така и професионалистката в мен.

Дадох си отговори на много въпроси относно съществуването и начина ми на общуване. Научих се на приемане, разбиране и все още възпитавам у себе си търпение.

Оставам с благодарност и надежда за нови срещи с моя коуч Рали!

– Ненка Георгиева – Recreation

‘’Случайността’’ ме срещна с Рали Христова от есента на 2012 година. Беше във връзка със събитие, което беше отложено и ми даде възможност да се запозная с нея. Това беше и първото ми запознаване с коучинга . От тогава съм присъствала на много събития, лични и групови коучинг сесии организирани от Рали. През изтеклите 6 години се научих на: Изслушване без прекъсване. Да задавам въпроси без да изразявам мнение (когато трябва да разбера нуждите на моите клиенти), което е особено важно в моята работа като мениджър и търговец. Научих се да разпознавам какво стои зад думите и да разчитам знаците и да се доверявам на интуицията си. Особено важно за мен беше процеса на изследване и предизвикване на себе си. Интересни и полезни бяха сесиите по актьорски кучинг, къдетo съчетавахме влизането в роли и себеоткритието, и достигахме до важни прозрения.

       Работихме с Рали Христова и по дългосрочни коучинг програми в онлайн група с участници от три държави.Темите бяха :

  1. Успехът зад моите страхове – /едногодишна програма за развитие на самоувереност/
  2. В търсене на призванието-едно вълнуващо пътешествие към себе си. Изключително много работа и предизвикателства благодарение, на които се учехме да споделяме,откриваме и преодолявахме страховете си и развиваме креативност ,самочувствие и самоувереност.

       Начинът на Рали в работата е предизвикателен, подкрепящ и стимулиращ вътрешния диалог .  

      В работата си тя проявява достатъчно търпение и уравновесеност а

   медитациите с нея са впечатляващи и дълбоко разтърсващи . Има изключително подходящ глас за медитации.

– Рени Господинова – Мениджър ForeverLiving Products

It is my pleasure and honor to be writing this letter of recommendation as a client of Ralitsa Christova.

I had the opportunity to work with Mrs Christova from 2014 to 2016 in a series of individual sessions. This was a rather stressful period of professional transition for me and I sought her expertise in her capacity of an executive coach. She quickly managed to establish an atmosphere of trust, support and discretion which helped me reveal myself and gave me the confidence to share my deepest fears and turmoil at the time. I was a rather difficult client taking in mind my innate skepticism and conservatism regarding new practices. During our session Ralitsa was extremely patient and she used a variety of techniques. She tailored her sessions so that she could find what really worked for me. Delicately and softly she would navigate me back to my state of balance in the toughest of times.  Even after two years since our last consultations her words are still resonating in my mind in certain types of situations and her voice is guiding me to this very day.

Ralitsa is a selfless person who is always ready to participate in charity initiatives. In 2017 I asked her to consult a teenage girl at the threshold of graduating high school knowing that she had already developed her own program for career orientation. The girl had suffered through many hardships leaving her confused as to which career path to take. Ralitsa wholeheartedly agreed to take the case pro bono. She played a major role in the success of the young lady.

I believe Ralitsa Christova  is one of those people who serve as an inspiration for others through the dedication and utter love of her own vocation. I am forever grateful for her professional guidance and should I need any advice I would not hesitate to work with her again.

Yours truly,

Klimentina Terzieva

Попаднах на Ралица в момент от живота си, в който бях изправена пред голям житейски кръстопът – а именно – как да продължа професионалната си кариера, къде, с кого и въобще – основният въпрос, който стоеше пред мен беше „Искам ли да продължавам да правя това, което бях правила през последните 10 години“? Определено изпитвах голямо неудовлетворение от професионалния си живот, чувствах се изчерпана и абсолютно неориентира как искам да продължа нататък.

Точно в този момент се нуждаех от някой, който да ме изслуша, да разбере терзанията и дилемата ми, да се отнесе с безкрайно разбиране към мен и да ми помогне да преодолея безизходицата, която чувствах в живота си. Някой, който да ме поведе по пътя на себепознанието и да ми покаже, че отговорите, които търся, са вътре в мен. Някой, който да осветли пътя ми към тях, да ме насърчава и търпеливо да ме напътства докато ги намеря.

Ралица бе точният човек за мен. Тя е въплъщение на всички качества, които изброих и много повече. Тя е коуч с цялото си сърце и изцяло отдадена на призванието си – вдъхновител на промяната!

Първата стъпка, която предприехме заедно, беше идентифициране на основните ценности, от които се ръководя в живота си и които определят светогледа и действията ми и които, в крайна сметка, определят моята идентичност. Това беше голям момент на просветление за мен. Да осъзнаеш основните механизми, които движат живота ти е безценно! Този брейнсторминг положи началото на моят път навътре и ми даде различна гледна точка към стимулите и резултатите в живота ми. Положих началото на „какво искам“ да ми се случва, а не „какво не искам“.

Впоследствие проведохме още сесии с Ралица и всеки път съм достигала до различни гледни точки, които са променяли отношението ми по даден въпрос , до безценни решения на конкретни въпроси и винаги съм излизала от сесия с чувство на удовлетворение, лекота и голямо желание да се захвана с конкретните стъпки, които сме начертали по конкретния въпрос.

И всичко това се е случвало, защото коуч Ралица умело ме е направлявала по пътя към себепознанието, вървяла е до мен и деликатно ме е подкрепяла. Благодаря, Рали!

– Дарина Стоянова

Това, което прави coaching‘а особено ценен като филофофия е именно фактът, че човек трябва сам да намери своя път, докато коучът просто му предоставя светлината, с помощта на която да види посоката си.

Да излекуваш болен човек, да се справиш с определен психологичен проблем, с това се изчерпва ролята на класическите психолози. Това вече не е достатъчно за изискванията на днешното търсене. Сега вече здравият иска да стане по-здрав, по същия начин, както, например, същият този здрав човек посещава фитнес-зала. Да го наречем, стремеж към съвършенство, който винаги и във всички култури се е смятал за достойна цел на човешкото съществуване.

Същият този стремеж към съвършенство води хората при life coach’a. Нормален, здрав, млад, състоятелен човек, с добро положение. Но му се иска да изглежда по-добре и да е по-силен. Отива на фитнес. Както треньорът те кара да правиш определени упражнения, съобразно твоята собствена цел във фитнеса, следи да ги изпълняваш правилно и те пази да не се контузиш, така и коучът те превежда през определен път, по който да достигнеш до определени прозрения за неща, които ти може и отдавна да знаеш, но никога до момента не ти се е получло да ги осъзнаеш истински и възприемеш като част от себе си.

Коучингът, поне за мен беше едно пътешествие към себе си, при което за кратко време пред мен се разкриха магическите способности на този метод, но също така той ме изправи пред редица прозрения, до които преди това не бях успял да се докосна, научи ме как да постигна по-лесно мир със себе си и ме запозна с цяла една палитра от качества и умения, за които не бях подозирал, че се крият в мен. Препоръчвам го на всекиго, който иска да подобри определени сфери от своя живот, за които смята, че не го удовлетворяват достатъчно.

Що се отнася до Рали, честно казано, не вярвах, че е възможно да съществува човек, който така добре да умее да слуша. Защото слушането е умение. При това подсещайки майсторкси човека, какво може да извлече от нещата, които самият той казва. Това е разковничето: не някой да ти каже какво да направиш, а да те накара сам да си кажеш какво трябва да се направи. И да си повярваш в това. Именно тази особност прави процеса не само ползен, но и приятен. Намираш у себе си силите, които да те измъкнат от затрудненията, да те спасят от опасностите и най-вече да те опазят от собствените ти капани. Кара те да се отпуснеш и да изкараш от себе си неща, които не само не си подозирал, че имаш, но дори не си се и надявал, че могат да са част от теб. За мен познанството с Рали беше едно от най-сполучливите събития през тази година – събитие, от което тепърва ще следват множество плодотворни резултати.

 Д-р Жеко Найчов – Хирург

Sounds interesting?

Visit my blog