THINK&CHANGE

Organizational Development

Обученията в меки умения дават на компанията и екипите консурентни предимства и допринасят за политиката за развитие на персонала.   Read more
79% от средните и големи компании използват услугите на коучинг специалист – индивидуално или в група.   Read more
Работя с мениджъри, бизнес собственици и ЧР експерти, които имат визия или искат да изчистят визията си, за да придвижат бизнеса си на следващо ниво.   Read more
Инструментите и методологиите, които използвам правят процеса задълбочен и дават трайни резултати.   Read more

© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg