Be heard and understood

A program for those, who want to be heard and understood and value the harmony in relations.

Let us learn together the language of communication

Become Masters in building trust and understanding!

Everyone of us deep down inside longs to be heard and understood. This is a part of our nature and it makes us feel powerful and valued. It opens new doors and gives us wings to grow and fly. The human is socially dependent and that’s why communicating with others is an important ingredient in the happiness recipe. 

In communication there are simple rules that assist us to achieve understanding and clarity of expression. 

For 6 months we shall start from the AB of the theory and will close the program with the YZ of its implementation. 

6 months we shall work to develop new skills, that will enrich our knowledge and will train us to hear and understand and thus be heard and understood. 

What will you get?

 • Practical knowledge;
 • Conversation skills;
 • Communication with support and understanding;
 • Individual approach;
 • Techniques and methodologies;
 • New friendships;
 • FUN!

Everything starts with The AB 

Communication is often undervalued. In fact it is at the center of a lot of misunderstandings, conflicts, anxiety and stress. It can be a part of the good performance or the ineffective communication. 

Knowing the communication process, its structure, rules and building the specific skills to observe, listen and understand will help you build harmonious relationships in life and work. The people who succeed are those who know how to communicate!  

This program is usually carried out in companies and teams. However, I decided to adapt it to a broader audience, for everyone that wants to improve their communication skills. In my coaching experience I often meet people whose challenges and issues in its basis consists of miscommunications and the need to master new skills is the first step to solve their problems. 

Every month will be dedicated to a certain topic and will include a one-hour webinar and two practical masterclasses with a lot of exercises, discussions and role plays. 

You can see the introduction webinar here.

In AB of Communication you will:

 • learn the structure of the communication process;
 • define your own communication style and how to adapt it;
 • discover the power of words and the most powerful word;
 • master the magic of questions and will start collecting powerful questions;
 • learn methodologies to communicate open-heartedly;
 • master listening skills and create a space for change;
 • manage emotions when receiving feedback and transform them into growth;
 • hear the voice of intuition and challenge your boundaries.

Тhe Modules 

The Art of Conversation - webinar

Тук ще се спрем на основите на комуникационния процес. Ще отговорим на въпроса какво е комуникацията и защо не ни разбират другите. Ще разгледаме комуникационния модел и ще се запознаем с филтрирането на информацията и произтичащите от това предизвикателства и най-вече ще се запознаем и припознаем.

Month 1 - Listening Skills - a window to change

Умението да слушаме е ключово умение за разбирането. То ни дава възможност да проникнем отвъд думите и да открием какво стои зад казаното. По време на уебинара ще поговорим за важността на слушането и неговите степени и компоненти. В мастъркласовете ще открием кои са разсейващите фактори и как да ги преодолеем. Ще тренираме създаването на пространство, което е основа на всяка промяна. Понякога човек има нужда единствено и само да бъде изслушан.

Month 2 - The Power of Questions - an invitation to change

Вместо да предполагаме, че другите са ни разбрали, нека ги попитаме. Най-често срещаната грешка в комуникацията. Предположението води до очаквания, които често не се сбъдват, защото не почиват на стабилна основа. Поради това, ще се научим да задаваме въпроси, които да ни отведат към истината и да ни отворят вратите на разбирането.

Month 3 - People Are Different - how to identify themа

Хората са различни и всеки общува по свой собствен уникален начин. Въпреки това, могат да бъдат категоризирани в обособени групи. Тук ще определим собствените си стилове на комуникация, ще се научим да разпознаваме стиловете на събеседниците ни и да се адаптираме спрямо тях. Ще използваме 2 теста и множество ролеви игри, за да овладеем различията. При желание за навлизане в дълбочина, темата може да се разгърне в 2 месеца.

Мonth 4 - Positive Feedback - a key to growth

Успешните хора успяват, защото активно търсят обратна връзка. Обратната връзка не е критика. Тя е основа за нашето развитие и усъвършенстване. За да можем да използваме максимално нейните предимства, ще се научим как да даваме конструктивна обратна връзка без да обидим. Ще се научим също така и как да овладяваме собствените си емоции при нейното получаваме и да ги трансформираме в израстване.

Мonth 5 - Emotional Intelligence

Емоциите са част от комуникацията. Тук ще се запознаем с основните емоции и ще се научим да разпознаваме техните проявления, ще набележим техники за справяне и ще тренираме.

Мonth 6 - Intuitive Communication - or how to communicate without words

Ще завършим програмата с нещо трудно уловимо, но много важно в процеса на общуване и това е интуицията. Тя е тихият глас на вътрешната ни мъдрост и ако съумеем да настроим слушането си на неговата честота ще можем да прозираме отвъд думите. Ще тренираме общуването без думи и ще опознаем и предизвикваме собствената си интуиция.

Sounds interesting?
Visit my blog

Личността в бизнеса

Защо развитието на личността е важна за успеха на бизнеса? Светът се променя. Променят се старите парадигми за преследване на резултат и печалба и отстъпват място

Прочети »

Уебинари

Уебинари АЗБУКА НА ОБЩУВАНЕТО е програма за тези, които искат да бъдат чути и разбрани. Тези, които ценят изграждането на хармонични отношения и процеса на постоянно

Прочети »

100 ПРИМЕРНИ коучинг ЦЕЛИ

100 ПРИМЕРНИ коучинг ЦЕЛИ Какво са целите, ако не списък с мечти с краен срок. Когато поставим дата на някоя своя мечта, тя става постижима и

Прочети »