THINK&CHANGE

Азбука на общуването

АЗБУКА НА ОБЩУВАНЕТО е програма за тези, които искат да бъдат чути и разбрани. Тези, които ценят изграждането на хармонични отношения и процеса на постоянно учене и усъвършенстване. Заедно ще преминем в света на научаването на езиците на общуването и ще станем майстори в постигането на разбирателство и доверие.

Всеки човек, дълбоко в себе си копнее да бъде чут и разбран. Това е част от нашата природа и ни дава усещането за значимост и сила. Дава ни криле и креативност, защото ни отваря за света и за нас самите. Човек, казват е социално животно и поради това, общуването с другите е важна съставка в рецептата за щастие.

В общуването има правила, прости правила, които ако познаваме и умеем, ще постигнем тази чуваемост и разбиране, за които копнеем.

За 5 месеца ще започнем от АБто на теорията и ще завършим с ЮЯто на приложението.

5 месеца ще работим върху развиване на основни умения, които ще обогатят нашите познания и ще тренират в нас способността да бъдем чути и разбрани. Или да разберем...

Какво ще Ви дам?

 • Практически знания;
 • Умения за водене на разговор;
 • Общуване с подкрепа и разбиране;
 • Индивидуален подход;
 • Техники и методологии;
 • Нови приятелства.
 • Забавление!

 Чувствате ли, че често хората не Ви разбират? Или Ви разбират погрешно и трябва да обяснявате надълго и нашироко?

 • Имате ли понякога усещането, че говорите на различен език с хората около Вас?

Ако да, това е точно така. Всеки човек има свой собствен уникален набор от изразни средства, които използва при общуването си с другите.

Изключително подценявана, комуникацията е всъщност в основата на болшинството недоразумения, конфликти, напрежение и стрес. Тя може да е част от доброто представяне или неефективното общуване.

Познаването на процеса на комуникация, нейните правила и изграждането на специфични умения да наблюдаваме, изслушваме, да разбираме изразяването на своя събеседник, ще ни помогне да изграждаме хармонични взаимоотношения във всяка среда – лична и работна, както и да създадем около себе си аура на разбиране и доверие. Защото умелите в общуването са именно хората, които печелят доверие и успяват.

Обикновено провеждам тази програма в корпоративна среда. Тази година реших да я адаптирам за всеки, който е взел решението да работи за своето усъвършенстване. В практиката си на коуч, често се срещам с клиенти, чиито казуси се оказват в крайна сметка комуникационни и изграждането на нови умения в тази посока е първата лесна стъпка към тяхното преодоляване.

В най-новата коучинг програма

 • АЗБУКА НА ОБЩУВАНЕТО
 • Ще научите за структурата на процеса на комуникация;
 • Ще определите собствения си стил на комуникация и ще се научите да го адаптирате;
 • Ще се запознаете със силата на думите и ще откриете най-силната дума на света;
 • Ще усвоите магични въпроси, които отключват врати за себепознание и ще започнете да колекционирате такива;
 • Ще получите цялостни методологии как да общувате през сърцето;
 • Ще овладеете умението да изслушвате и да създавате пространство за промяна;
 • Ще овладяваме емоциите си при получаване на обратна връзка и ще ги трансформираме в стремеж към растеж.
 • Ще дадем живот на интуицията и ще се предизвикваме в процеса на общуване да разширяваме границите си, като преодоляваме границите си.

Всеки месец ще е посветен на определена тема и ще включва един 1-часов уебинар и два практически мастъркласа с много упражнения, дискусии и игри. Мастъркласовете ще са присъствени за участници от Варна и има възможност за организиране на онлайн такива при събиране на група от 5 човека.

 Сега имате възможността да работите 5 месеца с професионален коуч и експерт по емоционална интелигентност.

 • Само до 9 октомври 2021г, когато ще започне първото издание на програмата цената ще е със 60% намаление т.е. 72 лева на месец.

Редовната цена на програмата е 120 лева на месец

 • Можете да се включите във въвеждащия семинар „Изкуството на разговора - танцът на разговарящите“ 9 октомври 2021 от 10.00 часа напълно БЕЗПЛАТНО, за да прецените дали тази програма е за Вас. Запазете своето място оттук:  https://zoom.us/meeting/register/tJYsfuysqTwtE9eHZKs7XBsFPNW5PBF4aWTZ
 • За тези, които са във Варна и предпочитат личната среща, ще Ви очаквам на 12 октомври 2021 от 18.00 часа да се запознаем и да поговорим за „Изкуството на разговора - танцът на разговарящите“

За въпроси, не се колебайте да ми пишете или да позвъните на тел 0886736772 Ралица Христова

Ето и темите:

Изкуството на разговора - танцът на разговарящите - въвеждащ семинар

Тук ще се спрем на основите на комуникационния процес. Ще отговорим на въпроса какво е комуникацията и защо не ни разбират другите. Ще разгледаме комуникационния модел и ще се запознаем с филтрирането на информацията и произтичащите от това предизвикателства и най-вече ще се запознаем и припознаем.

Месец 1 - Умението да слушаме - прозорец към промяната

Умението да слушаме е ключово умение за разбирането. То ни дава възможност да проникнем отвъд думите и да открием какво стои зад казаното. По време на уебинара ще поговорим за важността на слушането и неговите степени и компоненти. В мастъркласовете ще открием кои са разсейващите фактори и как да ги преодолеем. Ще тренираме създаването на пространство, което е основа на всяка промяна. Понякога човек има нужда единствено и само да бъде изслушан.

Месец 2 - Силата на въпросите - покана за промяна

Вместо да предполагаме, че другите са ни разбрали, нека ги попитаме. Най-често срещаната грешка в комуникацията. Предположението води до очаквания, които често не се сбъдват, защото не почиват на стабилна основа. Поради това, ще се научим да задаваме въпроси, които да ни отведат към истината и да ни отворят вратите на разбирането.

Месец 3 - Хората са различни - как да ги разпознаваме

Хората са различни и всеки общува по свой собствен уникален начин. Въпреки това, могат да бъдат категоризирани в обособени групи. Тук ще определим собствените си стилове на комуникация, ще се научим да разпознаваме стиловете на събеседниците ни и да се адаптираме спрямо тях. Ще използваме 2 теста и множество ролеви игри, за да овладеем различията. При желание за навлизане в дълбочина, темата може да се разгърне в 2 месеца.

Месец 4 - Позитивна обратна връзка - ключ към израстването

Успешните хора успяват, защото активно търсят обратна връзка. Обратната връзка не е критика. Тя е основа за нашето развитие и усъвършенстване. За да можем да използваме максимално нейните предимства, ще се научим как да даваме конструктивна обратна връзка без да обидим. Ще се научим също така и как да овладяваме собствените си емоции при нейното получаваме и да ги трансформираме в израстване.

Месец 5 - Интуитивното общуване - или как да общуваме без думи

Ще завършим програмата с нещо трудно уловимо, но много важно в процеса на общуване и това е интуицията. Тя е тихият глас на вътрешната ни мъдрост и ако съумеем да настроим слушането си на неговата честота ще можем да прозираме отвъд думите. Ще тренираме общуването без думи и ще опознаем и предизвикваме собствената си интуиция.

График на провеждане на уебинарите:

Уебинарите ще се провеждат всяка първа събота в месеца от 10 до 11.30 часа!

Изкуството на разговора - танцът на разговарящите - въвеждащ семинар - 9 октомври 2021

Месец 1 – 23 октомври 2021

Умението да слушаме - прозорец към промяната

Месец 2 – 6 ноември 2021

Силата на въпросите - покана за промяна

Месец 3 – 4 декември 2021

Хората са различни - как да ги разпознаваме

Месец 4 – 8 янеури 2022

Позитивна обратна връзка - ключ към израстването

Месец 5 – 5 февруари 2022

Интуитивното общуване - или как да общуваме без думи


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg