THINK&CHANGE

Фокус върху доброто – 11 и 25 април 2023

Включени теми:

 1. Поставяне на цели
 2. Забавете темпото, за да видите доброто
 3. Пуснете миналото да си отиде
 4. Ежедневна доза усмивки
 5. Подредете личното си пространство така, че да се чувствате добре
 6. Позитивна мантра
 7. Смейте се
 8. Изпълнете се с доброта
 9. Огледайте обстановката около себе си
 10. Позитивни разговори
 11. Намерете радостта вътре в себе си
 12. Размисли върху радостта
 13. Разпознавайте доброто
 14. Балансиране на негативизма
 15. Какво се получи добре?
 16. Открийте лъча надежда
 17. Планиране на позитивни и смислени дейности
 18. Лични експерименти
 19. Дневник на мислите

© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg