THINK&CHANGE

Провеждане на коучинг сесия

Една коучинг сесия протича приблизително един час. 

Оптимално е сесиите да се провеждат веднъж седмично.

Статистиката показва, че за да се наблюдава реален резултат минималната продължителност на коучинг процесът е 3 месеца. За всяка трайна промяна на поведенчески и мисловни процеси се изисква време.

Поради тази причина предпочитам да работя с пакети, а не еднократно. Единствено при дългосрочни взаимоотношения мога да гарантирам трайни резултати. Коучингът е партньорство - силно и основано на доверие и разбиране!

 

 


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg