THINK&CHANGE

Описание на програмата

Модул 1 (октомври)Идеята на пътешествието

Ще си отговорим на въпросите – Какво е призванието? Кои са клопките по пътя? Кой е моят път? Какво ще сложа в багажа? Ще съставим своя личен обет на пътешественика и ще поставим ясни намерения в началото на пътя!

Модул 2 (ноември) – Защо тръгвам на път

Водещи тук са ценностите. Важните за нас стимули в живота. Онова, което ни опредля и  което вътрешно ни води напред.  Нашите пътеводни знаци, познаването, на които ни дава усещане за посока. Всеки ще опознае своите 8 водещи ценности.

Модул 3 (декември) – До къде искам да стигна?

Ще изпратим старата година със задълбочен анализ на постигнатото. Ще се подготвим да посрещнем новата година с ясно разписани цели, които ще затворим на отговорно пазене в една вълшебна кутия, ще си поставим и цели за курса.

Модул 4 (януари) – Карта на моят път

Ще си създадем Карта на желанията, в която ще заложим нашите 5 годишни мечти и цели. Ще творим и ще поиграем с детето в себе си. Ще си припомним какво е да мечтем. Ще проследим и най-важните синхроничности, които често и неусетно са ни водили към нашата житейска цел.

Модул 5 (февруари) – Отпътуване

Вече сме готови да формулираме своята първа житейска мисия, която ни показва какво ние като душа и тяло сме дошли да научим.

Модул 6 (март) – На пътя

Тук започват да се появяват първите наченки на страхове и саботажи. Ще ги изследваме през призмата на етапите на промяната.

Модул 7 (април) – Какво срещам по пътя?

Ще си поговорим със самочувствието си. Ще го оценим. Ще идентифицираме неконструктивни свои модели и ще ги сложим в своя житейски план за развитие.

Модул 8 (май) – Вече съм близо

Ще открием своята периодична цел за периода от 1 до 5 години и ще започнем да планираме първите стъпки.

Модул 9 (юни) – Пристигане

Предстои ни един уикенд заедно на красиво и вдъхновяванщо място, което ще определим заедно. Ще обобщим всичко, ще го систематизираме в първите  страници на нашия осъзнат житейски и бизнес план и ще отпразнуваме тържествено създаването на стабилна основа, от която ще започнем да градим един по-осъзнат живот, изпълнен с удовлетворение и усещане за посока.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg