THINK&CHANGE

Мениджърът-коуч

Много организации днес идентифицират коучинга като предпочитан мениджърски стил при управлението на персонала. Големи международни компании като Coca-Cola, Microsoft, Dupont, General Electric, HP и т.н. вече обучават своите мениджъри в коучинг умения. Това е мощна организационна и лидерска стратегия за систематично подобряване на представянето и резултатите. Проучване на Института за развитие на персонала (Institute of Personnel and Development) потвърждава, че 9 от 10 американски компании очакват от своите мениджъри и супервайзори да използват коучинг в работата си със своите подчинени и екипи. Проучване сред работещите потвърждава необходимостта мениджърите да развиват коучинг умения, тъй като за "най-най-добри шефове" се приемат тези с коучинг стил на управление.

Прочетете повече на страниците на вестник КАПИТАЛ.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg