THINK&CHANGE

Коучинг на работното място

Най-общо казано коучингът е структуриран и целенасочен разговор, в който член на персонала си поставя целта да развие уменията си, да подобри представянето си и/или да се развие в личностен или професионален план. Коучингът е за това да се разгръща потенциалът, за това да имате ясна визия как искате нещата да се случват, за това да изработите план и систематично да постигате успехи, като си поставяте нови цели. Коучингът поглежда напред и изследва настоящето, като не дава съвети, а задава въпроси. Благодарение на него индивидът може...

Прочетете още на страниците на вестник КАПИТАЛ.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg