THINK&CHANGE

Коучингът...

Коучингът е нова и интересна тема и тепърва започва да се изпълва със съдържание за българската аудитория. В основата му стои индивидуално консултиране, което чрез диалог постига ефектите си. Още Сократ през 4 век пр. н.е. се е опитвал да покаже на учениците си колко е важно да мислят и сами да достигат до знанието, вместо да им го предава наготово. Коучингът се формира като подход за личностно и професионално развитие през 70-те години на ХХ век, а в бизнес мениджмънта се въвежда в началото на 90-те години. Коуч идва от английската дума coach – треньор. Основата му лежи в спортното треньорство, позитивната и организационна психология, в представите за осъзнат живот и възможностите за постоянно и целенасочено развитие на човека.

Прочетете още на страниците на вестник КАПИТАЛ.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg