THINK&CHANGE

Калейдоскоп на общуването

Общински проект "Калейдосоп на общуването" съвместно с ЦДГ 1 "Маргаритка"

Проектът "Калейдоскоп на общуването" се осъществи съвместно с ЦДГ 1 "Маргаритка" през месец април 2013 година.

Целта му беше да се обучи учителският колектив на основни коучинг умения, доито да прилагат в работата си като екип, работата с децата и родителите.

Направи се експеримент с двете първи групи на градината, където учителите разработиха програма оснванана на принципите на коучнга и вече 2 години работят по нея. Установява се, че децата от тези групи изпреварват по успеваемост децата от 4та група.

Като продължение на проекта се създаде учителско-родителска група, където двете основни личности в живота на децата в ранна възраст - родител и учител си подадоха ръка и работиха заедно за изграждане на правила и обще ценности, по които да се възпитават децата.

Като водещ коуч-треньор за мен беше удивително да се докосна до креативния и пълен с въображание и идеи свят на детския учител. Осъзнах отговорността, която тази професия носи. Запознах се с техните трудности и препятствия. Имах възможността да ги въведа в процеса на самоналюдение, слушане и задаване на въпроси. Имаше лични и професионални трансформации, които са силен стимул и пример за останалите участници.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg