THINK&CHANGE

Индивидуален коучинг

Какво е коучинг

Вашата инвестиция в себе си. Инвестиция в проявлението на това, което искате да постигнете.

  • Доказан метод за развитие на личния Ви потенциал.
  • Бърз напредък към целите Ви.
  • Повишена мотивация, яснота и фокус.
  • Намиране на иновативни решения.
  • Подобряване на всички сфери в живота Ви.
  • Самоосъзнаване, личностно развитие и удовлетворение.
  • Създава ново качество на живот.
  • Резултати от всяка сесия. 

Коучингът се превръща в един от водещите инструменти, който УСПЕШНИТЕ хора използват, за да водят пълноценен живот и да постигат резултатите, които желаят. Чрез ежеседмични коучинг сесии, които продължават от 1 до 2 часа, клиентите откриват какво е най-важно за тях и започват да насочват мислите, действията и думите си към постигане на тези цели и житейстката си визия. За да водите пълноценен живот е необходимо да знаете къде сте в момента, къде искате да отидете и трябва да имате желанието и готовността да извървите разстоянието между тези две точки. Вашият ангажимент към Вашият собствен жrвот ще Ви даде достъп до един балансиран живот, изпълнен с радост, енергия, финансово богатство, фокус и практически действия във всички сфери от живота.

В началото на 21 век, коучингът е втората по ръст индустрия в света след Информационните технологии. Проучвания в областта доказват, че комбинацията коучинг и обучения прави инвестицията в човешките ресурси  изключително ефективна и рентабилна.

Power Coaching® , който предлагам: 

Коучингът е продължително пъртньорство, което помага на клиента да постигне удовлетворяващи го резултати в личния и професионалния живот чрез ефективно задаване на въпроси и умение за слушане от страна на професионласт. Нашите клиенти изследват своите бариери, емоции, страхове, ценности, Универсални закони и др.

Mind-Kinetics® е науката, която разширява съзнанието и дава възможност на клиента да достигне до нови идеи и да предприеме действия за трайна позитивна промяна.

PCMK™ (Power Coaching with Mind Kinetics®) е коучинг за напреднали. Лесен за приложение, мек като подход, но дълбок и траен.

Това е първата програма, призната от Международния Коучинг Институт (ICF), като „Инструмент за задълбочено личностно и професионално развитие” (2008).

PCMK™  инструментите развиват цялостния потенциал на нашия мозък.

Power Коучингът се отличава с дълбочина, до която се достига в процеса на работа. Над 25 години изследвания и приложение в практиката показват, че в 100% от сесиите, Клиента постига желания резултат.  Коучинг мисията на PCMK е цялостният подход – работа с Клиента на емоционално, интелектуално, физическо и духовно ниво.

Менторството е споделяне на знания и мъдрост. Вградено в процеса на Power Coaching, менторството е етап от планирането, което се осъществява в последните 5 минути от коучинг сесията. Тук коучът изследва с клиента възможните варианти за действие, включително споделянето на опит, идеи и инструменти, които коучът е придобил през годините практика.  

PCMK™ и всички коучинг програми имат престижните лицензи и акредитация от двете най-силни коучинг институции в Света IIC&M и ICF.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg