THINK&CHANGE

Групов коучинг

Коучингът е процес на осъзнаване и развитие. Той е работа със себе си. Когато работим в група, това не се променя. Работата върху груповата цел е работа със себе си. В груповата цел се включва по нещо от предизвикателствата на всички участници. По време на работата се стремим да навлезем в себе си, да изследваме, да сме отворени и да разглеждаме проблема или въпроса си от възможно най-много страни.

Какво разбираме под ‘Група’?

 1. Двама или повече човека. 
 2. Двойки. 
 3. Семейства.
 4. Корпоративни екипи (ЧР екипи, Екипи по продажби, Борд на Директорите, Общо събрание...).
 5. Групи при тренинг ситуации, които не се познават добре.
 6. Групи за Личностно развитие.
 7. Професионални групи (доктори, учители, мениджъри)
 8. Комисии. 

Най-ефективно се работи с група под 10 души. Максималният размер на групата е 16. При по-големи групи каня мой колега, който също е Certified Group Power Coach® да работи заедно с мен. 

Дефиниция за Group Power Coach®

Груповият Power Coach НЕ е Треньор. Той използва специалните PCMK™ методологии за: 

 1. Работа с двойки, семейства и групи, за да им помогне да идентифицират решения на техни казуси/предизвикателства/цели.
 2. Работа с корпоративни екипи/комисии/тренинг групи, за да помогне на групата да идентифицира своите казуси/цели/предизвикателства и да намери решения на тези казуси/цели/предизвикателства. Тук коучът играе робата на Фасилитатор с много мощно влияние! Дълбоките методологии, които използва съдействат на клиентите да намерят своте решения и да се придвижват напред – професионално и личностно. 

 

Какво Ви дава груповия коучинг?

 • Опитът, уменията и увереността на членовете на групата.
 • Истински измерим прогрес при поставените бизнес и лични цели.
 • Ценна подкрепа от хора, които уважавате и на които се доверявате.
 • Чувството, че другите подкрепят Вашето начинание.
 • Навременна корекция на ключови елементи на проектите и намаляване на безцелното протакане.
 • Осезаемо усещане за енергията и активността на групата.
 • Формална структура за докладване – поели сме ангажимент – нужно е да го спазим.
 • Формална структура за докладване – поели сме ангажимент – нужно е да го спазим.


В Групата се създават ситуации от типа "печеля-печеля" за всички участници. Развиват се нови приятелства и всеки един израства благодарение на подкрепата и окуражаваето, което останалите му дават.

Групов коучинг за фирми

 1. Провокира конструктивни промени и поощрява развитие.
 2. Качествено подобрява на процесите, услугите и продуктите. 
 3. Подобрява екипната работа. 
 4. Доразвива лидерските и управленските умения. 
 5. Създава култура на допълнително израстване. 
 6. Оптимизира поставянето на цели. 
 7. Създава навици за колегиалност и консултации в група. 

 

Лични ползи от груповия коучинг 

 1. Мотивира личността за поемане на отговорност, гъвкавост и екипна работа. 
 2. Подобрява планирането и организацията на времето.
 3. Подобрява комуникацията: слушане, задаване на въпроси и даване на обратна връзка.
 4. Създава умения за рефрейминг.

© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg