THINK&CHANGE

Бизнес коучинг

Коучингът е част от моето портфолио, защото вярвам, че като допълнение към обученията, води до трайни резултати и интегриране на новите знания и компетенции на практика. Държа да използвам нови и доказано работещи методи за постигане на растеж и развитие.

Коучингът е ефективен и иновативен подход за намиране на бързи решения, ефективно планиране, елиминиране на пречките и бариерите. Методът е един от водещите инструменти, който УСПЕШНИТЕ хора използват, за да водят пълноценен живот и да постигат резултатите, които желаят. Коучингът е втората по ръст индустрия в света след ИТ.

Като международно акредитиран коучинг специалист, ще Ви провокирам с въпроси, които ще отключат решението, което търсите.

За какво помага коучингът?

 • Да балансирате професионалния живот с Вашите лични ценности.
 • Да станете уверени, убедителни и харизматични.
 • Хората да Ви следват заради това, че ви харесват и ги вдъхновявате.
 • ­Искате служителите Ви да са по-удовлетворени и да работят в дух на сътрудничество.
 • ­Компанията Ви се нуждае от подобряване на комуникацията и създаване на позитивна и стимулираща работната атмосфера.
 • ­Предстои Ви да вземете важно управленско решение.
 • Компанията Ви се разраства и се нуждаете от професионална подкрепа при планиране и въвеждане на нова управленска структура.
 • Искате да сте повече Лидер, отколкото Мениджър.
 • Компанията Ви да излезе на челни позиции.

Опитът ми в корпоративния свят, ръководните позиции и икономическо образование е моето конкурентно предимство.

Запомнете!!!

79% от средните и големи компании използват услугите на коучинг специалист – индивидуално или в група.

Екипен коучинг

Какво Ви дава екипния коучинг?

 • Опитът, уменията и увереността на членовете на групата.
 • Истински измерим прогрес при поставените бизнес и лични цели.
 • Ценна подкрепа от хора, които уважавате и на които се доверявате.
 • Чувството, че другите подкрепят Вашето начинание.
 • Навременна корекция на ключови елементи на проектите и намаляване на безцелното протакане.
 • Осезаемо усещане за енергията и активността на групата.
 • Формална структура за докладване – поели сме ангажимент – нужно е да го спазим.


В Групата се създават ситуации от типа "печеля-печеля" за всички участници. Развиват се нови приятелства и всеки един израства благодарение на подкрепата и окуражаването, което останалите му дават.

Групов коучинг за фирми

 1. Провокира конструктивни промени и поощрява развитие.
 2. Качествено подобрява на процесите, услугите и продуктите. 
 3. Подобрява екипната работа. 
 4. Доразвива лидерските и управленските умения. 
 5. Създава култура на допълнително израстване. 
 6. Оптимизира поставянето на цели. 
 7. Създава навици за колегиалност и консултации в група. 

 

Лични ползи от груповия коучинг 

 1. Мотивира личността за поемане на отговорност, гъвкавост и екипна работа. 
 2. Подобрява планирането и организацията на времето.
 3. Подобрява комуникацията: слушане, задаване на въпроси и даване на обратна връзка.
 4. Създава умения за рефрейминг.

© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg