THINK&CHANGE

Бизнес консултиране

Работя с мениджъри, бизнес собственици и ЧР експерти, които имат визия или искат да изчистят визията си, за да придвижат бизнеса си на следващо ниво. Независимият експертен поглед и подкрепа са важни за развитието на бизнеса. Чрез бизнес консултирането можете да откриете нови креативни подходи и решения за растеж.

В последните години предприемачеството е силен фактор на пазарната сцена.  Пътят на една мечта към бизнес идея и пазарна реализация може да обезкуражи начинаещия предприемач. Като бизнес консултант ще извървя пътя с Вас, стъпка по стъпка до реализирането на Вашата идея.

В консултантската дейност се влючва:

  • Развиване на бизнес идея;
  • Финансови консултации;
  • Изготвяне на бизнес план;
  • Счетоводни консултации;
  • Изготвяне на пакет “корпоративна идентичност”;
  • Развитие на екипи;
  • Мотивациони лостове;
  • Лична ефективност;
  • Екипна ефективност.

© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg