THINK&CHANGE

Азбука на ценностите

Като непосредствено продължение на проекта "Калейдоскоп на общуването" се създаде родителско - учителски клуб "АЗБУКА НА ЦЕННОСТИТЕ". Учителите попадоха ръка на родителите за съвместна работа по възпитаването на децата в живи и силни ценности.

Целта на клуба бе да създаде важна основа на учителския колектив за рбота един с друг, в екип и работа с родителите. Цел бе и въвеждането на идеята за общи ценности на екипа в градината, на групите и общи правла за възпитанието на децата в градината и вкъщи.


© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg