Предстоящи събития

Присъствени обучения и групивиж всички

Онлайн обучения и групивиж всички


Рали Христова - Вашият личен коуч, ментор и треньор

thinkandchange.com е Училището по коучинг на Рали Христова, акредитиран СТАРШИ коуч IIC&M. В това училище не се преподава четмо и писмо. В това училище хората откриват това, в което са добри; откриват себе си и своето уникално място и роля в живота. 

Търсенето на призванието е нарастващо осъзнаване, лично и професионално израстване, преодоляване на страхове и бариери. То е процес и път, истинско откривателство и вълнуващо пътешествие към най-важния човек на света – СЕБЕ СИ.

Моята голяма мечта е да дам своя принос за изграждане на общество от осъзнати лидери и силни личности, които създават хармония и красота.

МОЕТО ПОСЛАНИЕ КЪМ ВАС

Не следвайте майстори! Открийте своето лично майсторство и вдъхновете света с него!

Запазете своето място за новата учебна година, която стартира през месец октомври СЕГА.

Това обаждане ще промени живота Ви.

Ваш вдъхновител на промяната

 

© 2015 www.thinkandchange.com. All rights reserved.
Created by: IntegralSoft.bg